Thông tin bất ngờ vụ khách Tây tố bị xích lô trả lại tiền âm phủ

Hình ảnh du khách người Tây Ban Nha và số tiền âm phủ xuất hiện trong clip trên mạng xã hội. Ảnh cắt từ clip.
Hình ảnh du khách người Tây Ban Nha và số tiền âm phủ xuất hiện trong clip trên mạng xã hội. Ảnh cắt từ clip.
Hình ảnh du khách người Tây Ban Nha và số tiền âm phủ xuất hiện trong clip trên mạng xã hội. Ảnh cắt từ clip.