Công an xác minh vụ khách Tây bị người lái xích lô dùng tiền âm phủ trả lại

Hình ảnh nam du khách người Pháp và số tiền âm phủ bị người lái xích lô trả lại.
Hình ảnh nam du khách người Pháp và số tiền âm phủ bị người lái xích lô trả lại.
Hình ảnh nam du khách người Pháp và số tiền âm phủ bị người lái xích lô trả lại.
Lên top