Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Phú Quốc kích cầu, thúc đẩy mạnh du lịch nội địa