Bài thi viết "Việt Nam - Vẻ đẹp bất tận":

Phú Quốc - hòn đảo từ... thiên đường