Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

TÁC PHẨM DỰ CUỘC THI VIẾT: “VIỆT NAM - VẺ ĐẸP BẤT TẬN”:

Bay trên Lũng Cú

Ngọn cờ tổ quốc tung bay trên bầu trời Lũng Cú.
Ngọn cờ tổ quốc tung bay trên bầu trời Lũng Cú.