TÁC PHẨM DỰ CUỘC THI VIẾT: “VIỆT NAM - VẺ ĐẸP BẤT TẬN”:

Bay trên Lũng Cú

Ngọn cờ tổ quốc tung bay trên bầu trời Lũng Cú.
Ngọn cờ tổ quốc tung bay trên bầu trời Lũng Cú.
Ngọn cờ tổ quốc tung bay trên bầu trời Lũng Cú.