TÁC PHẨM DỰ CUỘC THI VIẾT: “VIỆT NAM - VẺ ĐẸP BẤT TẬN”:

Lạc giữa rừng hoa Tây Bắc

Hoa Đào Tây Bắc. Ảnh: PV
Hoa Đào Tây Bắc. Ảnh: PV
Hoa Đào Tây Bắc. Ảnh: PV