Khởi nghiệp từ tình yêu văn hóa

Các nghệ nhân biểu diễn ca trù trên du thuyền. Ảnh: HĐ
Các nghệ nhân biểu diễn ca trù trên du thuyền. Ảnh: HĐ
Các nghệ nhân biểu diễn ca trù trên du thuyền. Ảnh: HĐ
Lên top