BÀI THI VIẾT "VIỆT NAM - VẺ ĐẸP BẤT TẬN":

Động Phong Nha - Dấu ấn trong lòng tôi