Chùm ảnh: Quảng Bình tan hoang sau "siêu bão"

Trụ sở nhiều cơ quan bị thiệt hại nặng nề. Ảnh: Lê Phi Long
Trụ sở nhiều cơ quan bị thiệt hại nặng nề. Ảnh: Lê Phi Long
Trụ sở nhiều cơ quan bị thiệt hại nặng nề. Ảnh: Lê Phi Long

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM