Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Thể lệ cuộc thi viết 'Việt Nam - Vẻ đẹp bất tận"