Đi Mộc Châu, tận hưởng nét vẽ thác Tát Lau

Thác Tát Lau. Ảnh. Hoàng Huế
Thác Tát Lau. Ảnh. Hoàng Huế
Thác Tát Lau. Ảnh. Hoàng Huế