TÁC PHẨM DỰ CUỘC THI VIẾT: “VIỆT NAM - VẺ ĐẸP BẤT TẬN”:

Về bản Áng trải nghiệm thú vui bắn nỏ

Khách du lịch đến Mộc Châu và trải nghiệm thú vui bắn nỏ. Ảnh: PV
Khách du lịch đến Mộc Châu và trải nghiệm thú vui bắn nỏ. Ảnh: PV
Khách du lịch đến Mộc Châu và trải nghiệm thú vui bắn nỏ. Ảnh: PV