Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Tự hào hát Quốc ca nơi cực Bắc Việt Nam

Cột cờ Lũng Cú nổi bật giữa ngàn xanh. Ảnh. Đỗ Thảo
Cột cờ Lũng Cú nổi bật giữa ngàn xanh. Ảnh. Đỗ Thảo