Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Sôi động tết té nước Songkran Thái Lan

Ảnh: Reuters
Ảnh: Reuters