Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Rợn tóc gáy hài cốt cặp vợ chồng nắm tay 5.000 năm không rời