Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Rạng rỡ hương đất, tình người Sa Đéc

Cận cảnh thác hoa tươi cao kỷ lục Việt Nam.
Cận cảnh thác hoa tươi cao kỷ lục Việt Nam.