Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Nơi nào có nhiều sấm sét nhất trên trái đất?