Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Mê mẩn cánh đồng hoa dại tuyệt đẹp dưới chân núi Bà Đen

Cánh đồng hoa dại giữa TP.Tây Ninh, xa xa là núi Bà Đen.
Cánh đồng hoa dại giữa TP.Tây Ninh, xa xa là núi Bà Đen.