Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Kinh ngạc cảnh con gấu hơn nửa tấn ôm ấp tình cảm người đàn ông