Kinh hoàng khoảnh khắc cá mập trắng hung hãn tấn công lồng sắt, áp sát thợ lặn