Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Kinh hoàng báo dữ điên cuồng tháo chạy làm náo loạn đường phố