Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Hai người đàn ông liều lĩnh trượt tuyết cạnh núi lửa phun dung nham đỏ rực