Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

“Đứng tim” cô gái tập Yoga trên dây giữa vực núi sâu hun hút