Bhutan “Thiên đường hạ giới cuối cùng” đang gắng giữ mình

Thiền viện Hang Cọp (Taktsang, Tiger’s Nest, xây năm 1692 trên vách đá cao 1.200m) ở Paro -  một trong những địa danh Phật giáo quan trọng, nổi tiếng thế giới của Bhutan. Ảnh: Bành Hoa.
Thiền viện Hang Cọp (Taktsang, Tiger’s Nest, xây năm 1692 trên vách đá cao 1.200m) ở Paro - một trong những địa danh Phật giáo quan trọng, nổi tiếng thế giới của Bhutan. Ảnh: Bành Hoa.