Bên trong khách sạn tồi tàn, giá “bèo” nhất thế giới