Báo đốm hạ gục cá sấu “sát thủ đầm lầy”, kéo lên bờ ăn thịt