Nông thôn mới ở Thanh Hóa: Tết đến sớm với những vùng quê "đáng sống"

Công sở xã Minh Dân, huyện Triệu Sơn đạt chuẩn NTM. Ảnh: P.X.HÙNG
Công sở xã Minh Dân, huyện Triệu Sơn đạt chuẩn NTM. Ảnh: P.X.HÙNG