Tập đoàn Dầu khí VN (PVN): Khẳng định vai trò “trụ cột” của nền kinh tế