Sau kiểm toán, khoản lãi của HAGL giảm gần 10.000 tỉ đồng

Chủ tịch Đoàn Nguyên Đức (Bầu Đức). Ảnh: HAGL
Chủ tịch Đoàn Nguyên Đức (Bầu Đức). Ảnh: HAGL
Chủ tịch Đoàn Nguyên Đức (Bầu Đức). Ảnh: HAGL
Lên top