Mức lương Bầu Đức nhận được từ công ty HAGL trong năm 2020?

Chủ tịch Đoàn Nguyên Đức. Ảnh: HAGL
Chủ tịch Đoàn Nguyên Đức. Ảnh: HAGL
Chủ tịch Đoàn Nguyên Đức. Ảnh: HAGL
Lên top