Luyện đồng Lào Cai (Vimico): Đổi mới công nghệ nâng cao năng suất lao động

Luyện đồng Lào Cai đổi mới công nghệ nâng cao năng suất lao động. Ảnh: MH
Luyện đồng Lào Cai đổi mới công nghệ nâng cao năng suất lao động. Ảnh: MH
Luyện đồng Lào Cai đổi mới công nghệ nâng cao năng suất lao động. Ảnh: MH

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top