Hà Nội phản hồi thông tin "bù giá trăm tỉ cho nhà máy nước sạch sông Đuống"

Nhà máy nước mặt sông Đuống. Ảnh: Dân Trí
Nhà máy nước mặt sông Đuống. Ảnh: Dân Trí
Nhà máy nước mặt sông Đuống. Ảnh: Dân Trí
Lên top