Biến động nhân sự tại công ty nông nghiệp của Bầu Đức: 2 phó tổng từ nhiệm

Ông Đoàn Nguyên Đức (Bầu Đức) tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của HAGL Agrico. Ảnh: HAGL Agrico
Ông Đoàn Nguyên Đức (Bầu Đức) tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của HAGL Agrico. Ảnh: HAGL Agrico
Ông Đoàn Nguyên Đức (Bầu Đức) tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của HAGL Agrico. Ảnh: HAGL Agrico
Lên top