Cách chế biến cần tây giảm mỡ bụng đúng cách, hiệu quả

Cần tây có thể được chế biến dưới nhiều dạng như nước ép, sinh tố, món ăn hàng ngày mà vẫn mang lại lợi ích hỗ trợ giảm mỡ. Ảnh: AFP.
Cần tây có thể được chế biến dưới nhiều dạng như nước ép, sinh tố, món ăn hàng ngày mà vẫn mang lại lợi ích hỗ trợ giảm mỡ. Ảnh: AFP.
Cần tây có thể được chế biến dưới nhiều dạng như nước ép, sinh tố, món ăn hàng ngày mà vẫn mang lại lợi ích hỗ trợ giảm mỡ. Ảnh: AFP.
Lên top