Cần tây và những tác hại nếu sử dụng quá nhiều

Sử dụng quá nhiều cần tây có thể tiềm ẩn mối nguy hại cho sức khoẻ. Ảnh AFP
Sử dụng quá nhiều cần tây có thể tiềm ẩn mối nguy hại cho sức khoẻ. Ảnh AFP
Sử dụng quá nhiều cần tây có thể tiềm ẩn mối nguy hại cho sức khoẻ. Ảnh AFP
Lên top