Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Xây tháp truyền hình: Tư duy không theo kịp thời cuộc?