TỪ CHUYỆN “TÀI XẾ” COI NHẸ MẠNG NGƯỜI VÀ GIẢNG VIÊN CHỬI HỌC VIÊN:

Văn hóa ứng xử nào cho xã hội hiện đại?

Nữ cán bộ gây tai nạn nhưng lại thờ ơ không cứu người. Ảnh: Tư liệu
Nữ cán bộ gây tai nạn nhưng lại thờ ơ không cứu người. Ảnh: Tư liệu
Nữ cán bộ gây tai nạn nhưng lại thờ ơ không cứu người. Ảnh: Tư liệu