“Sàn tư duy” của người làm chính sách

Đường vào sân bay Tân Sơn Nhất thường xuyên bị ùn tắc
Đường vào sân bay Tân Sơn Nhất thường xuyên bị ùn tắc