Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Luật à! Đang vội nhé!

Vụ chiếc xe biển xanh của Bộ Y tế lao ngược chiều trên cầu Nhật Tân đang gây ra sự phẫn nộ trong dư luận.
Vụ chiếc xe biển xanh của Bộ Y tế lao ngược chiều trên cầu Nhật Tân đang gây ra sự phẫn nộ trong dư luận.