Lãng mạn không khả thi

Theo đề xuất cải tiến, "Tiếng Việt" sẽ viết thành "Tiếq Việt". Ảnh minh họa, nguồn: Tin tức HP.
Theo đề xuất cải tiến, "Tiếng Việt" sẽ viết thành "Tiếq Việt". Ảnh minh họa, nguồn: Tin tức HP.