Giáo viên tiếng Anh chửi té tát học viên: Khi đồng tiền làm hoen ố giảng đường

Giáo viên chửi học sinh không khác dân chợ búa. Ảnh cắt từ clip
Giáo viên chửi học sinh không khác dân chợ búa. Ảnh cắt từ clip