Giáo viên tiếng Anh chửi té tát học viên: Khi đồng tiền làm hoen ố giảng đường

Giáo viên chửi học sinh không khác dân chợ búa. Ảnh cắt từ clip
Giáo viên chửi học sinh không khác dân chợ búa. Ảnh cắt từ clip
Giáo viên chửi học sinh không khác dân chợ búa. Ảnh cắt từ clip