Trung tâm tiếng Anh có giáo viên chửi mắng học viên tung chiêu trò đánh lạc hướng dư luận?