Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Sốc: Giáo viên tiếng Anh chửi học viên không khác dân chợ búa

Giáo viên chửi học sinh không khác dân chợ búa. Ảnh cắt từ clip
Giáo viên chửi học sinh không khác dân chợ búa. Ảnh cắt từ clip