Cú nhầm chết… tiền khi án phí 7 triệu thành 7 tỉ đồng

(ảnh:plo.vn).
(ảnh:plo.vn).