Kiểm điểm những người gây oan sai đã về hưu là sao?

Ông Huỳnh Văn Nén người đã chịu oan sai nhiều năm vì sự tắc trách của một số cán bộ. Ảnh: PLO
Ông Huỳnh Văn Nén người đã chịu oan sai nhiều năm vì sự tắc trách của một số cán bộ. Ảnh: PLO
Ông Huỳnh Văn Nén người đã chịu oan sai nhiều năm vì sự tắc trách của một số cán bộ. Ảnh: PLO

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top