Cú bán mình của Uber và nguy cơ “xù” nợ thuế tại Việt Nam

Sau khi thâu tóm Uber Đông Nam Á, Grab Việt Nam cho biết không có trách nhiệm trả nợ thuế cho Uber.
Sau khi thâu tóm Uber Đông Nam Á, Grab Việt Nam cho biết không có trách nhiệm trả nợ thuế cho Uber.
Sau khi thâu tóm Uber Đông Nam Á, Grab Việt Nam cho biết không có trách nhiệm trả nợ thuế cho Uber.