Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Có lẽ phải “thiến” thật

Nạn nhân tố cáo bị nhân tình của mẹ xâm hại (Ảnh: báo Pháp luật).
Nạn nhân tố cáo bị nhân tình của mẹ xâm hại (Ảnh: báo Pháp luật).