Chửi bới, văng tục trong cuộc họp VFF: Cuộc họp của tổ chức hay… họp chợ?

Ông Trần Mạnh Hùng - Phó chủ tịch HĐQT VPF (ảnh:VPF).
Ông Trần Mạnh Hùng - Phó chủ tịch HĐQT VPF (ảnh:VPF).