Chờ đến khi có thiệt hại mới báo cáo thì còn làm gì được…

Sản xuất tại nhà máy Toyota Việt Nam (nguồn ảnh: Toyotavn.com.vn)
Sản xuất tại nhà máy Toyota Việt Nam (nguồn ảnh: Toyotavn.com.vn)