Cán bộ Đoàn quỳ gối cầu hôn nữ sinh trong lễ tốt nghiệp: Đồng tình hay phản đối?

Phó Bí thư Đoàn trường quỳ gối cầu hôn sinh viên ĐH Vinh. Ảnh: cắt từ clip
Phó Bí thư Đoàn trường quỳ gối cầu hôn sinh viên ĐH Vinh. Ảnh: cắt từ clip